top of page

IEMT: Integrale Eye Movement Therapie

Wat is IEMT?

IEMT staat voor Integral Eye Movement Therapie. Het is een therapie waarbij middels oogbewegingen op een snelle, efficiënte en blijvende manier verandering gecreëerd wordt op vlak van emoties en identiteit. 

Bij elke herinnering die u heeft, horen emoties. Deze kunnen positief of negatief zijn. Wanneer het gaat over negatieve herinneringen kan het gebeuren dat deze zich blijven opdringen in uw gedachten en zo een negatieve invloed hebben op uw dagelijks leven. Middels IEMT kunnen we de negatieve emoties en de bijhorende herinnering van elkaar los koppelen. Na de therapie kan je de herinnering oproepen zonder dat de bijhorende emoties uw nog parten spelen. Hierdoor kunnen we op een snelle, efficiënte en blijvende manier positieve verandering brengen in uw leven.​​

IEMT

Waarom werkt IEMT zo goed?

IEMT werkt verbazend goed omdat we verandering creëeren op neurologisch niveau. Door gebruik te maken van patronen en specifieke oogbewegingen brengen we nieuwe verbindingen in de hersenen tot stand.

IEMT beantwoordt de vragen:

 • "Hoe heb je geleerd je te voelen zoals je doet, over datgene wat je dwars zit?"

 • "Hoe heb je geleer zo te zijn?"

 

Wat kan er behandeld worden?

 • sterke ongewenste emoties

 • trauma

 • negatieve identiteit

 • flashbacks

Ervaar je in je dagelijks leven:

 • te veel stress​​

 • pieker je veel

 • te weinig zelfvertrouwen

 • vastlopen in situaties

 • terugkerende negatieve gevoelens

 • niet kunnen loslaten

 • veel zorgen maken

 • vroegere ervaringen die een negatieve impact hebben in het heden

FINALLogoGreen.png

Never be a prisoner of your past. It was just a lesson,

not a life sentence.

Regressie:
Teruggaan naar eerdere fases in het leven via hypnose.

Regressie

Wat is regressie?


Regressie is het terugkeren naar een eerdere fase en is een efficiënte techniek die een hypnotherapeut tot zijn of haar beschikking heeft. Middels regressietherapie herbeleef je onder deskundige begeleiding je vroegere ervaringen die hebben geleid tot blokkades en angsten om je te bevrijden van deze belemmerende emoties en gedachten. De traumatische en vervelende ervaringen (die eventueel enkel in het onderbewustzijn te vinden zijn) worden verwerkt, wat leidt tot verwijdering of vermindering van het probleem of de klacht.​

Waarom regressie gebruiken?

Alles wat we zien, horen, ruiken, proeven, ervaren  wordt opgeslagen in ons brein. Het onderbewustzijn heeft immers de taak om alles op te slaan. Naast de ontelbare positieve ervaringen worden dus ook minder positieve en ronduit negatieve ervaringen of onverwerkte ervaringen, emoties en indrukken opgeslagen. Soms blijven deze ‘doorwerken’ en worden onbehaaglijkheden en angsten, zonder dat daarvoor steeds de link met de oorspronkelijke wordt herinnerd of onthouden. Deze traumatische en vervelende ervaringen zorgen voor blokkades welke zich op lichamelijk-, emotioneel- en/of spiritueel vlak negatief uiten in de vorm van onaangename reacties en klachten.

Wat ontdek je?

 • Waar het probleem ooit ontstaan is.

 • Wanneer het probleem ontstaan is.

 • Waardoor het probleem ooit ontstaan is.

 • Wat er nu nog doorwerkt.

 • Hoe het nu nog doorwerkt.

 • Waarom het jou ‘overkomen’ is en waarom je er niet vanaf kwam.

 • Wat je kan doen om het te veranderen.

Hoe?

Middels hypnose ben je in staat om terug te gaan naar de gebeurtenis welke de oorzaak is van de problemen. Tijdens regressie ervaar je de gebeurtenissen alsof het weer echt gebeurt en kan je deze verwerken en opruimen zodat je er vanaf dat ogenblik geen last meer van hebt.

Je krijgt door regressie ook antwoorden en inzichten in hoe een bepaalde eerdere ervaring op mentaal-, emotioneel- en spiritueel vlak heeft bijgedragen tot waar jij nu mee zit en waarom het jou overkomen is.

Zo ervaar je:

 • wat er veranderde in je gedachten

 • wat er veranderde in je lichaam

 • welke emoties je niet kon uiten en nog steeds vastzitten als gevolg van die ervaring

 • welke negatieve overtuigingen je bent gaan geloven (over jezelf en je omgeving)

 • wat er nu nog doorwerkt in jouw leven en waar het in doorwerk

Inner Child

Inner child healing

What does your inner child know

Bij inner child healing wordt er ook gewerkt in regressie. Het verschil is dat er hier helemaal wordt teruggegaan tot in de baarmoeder, waar je als foetus of embryo blootgesteld bent geweest aan angsten, lawaai, trauma ... Op dit niveau word je als klein wezen gehoord en geholpen om zo bepaalde emoties, indrukken en ideeën los te laten. Indien nodig kan er van hier ook verder teruggegaan worden naar vorige levens, om zo trauma's uit die periode aan te pakken.

 

 

Tekst in opbouw
 

bottom of page